tayyi mekan - Parasepia
tayyi mekan, mekan değişikliği yani modern tabir ile ışınlanmadır. bu ışınlanma i̇slam dinine inananlar tarafından kabul edilmiş bir şeydir. işınlanma mümkün mü sorusunu sormak yerine, eşrefi mahlukat mertebesine ulaşmış insanlar için ışınlanmanın tabii ki mümkün olacağını bilir ve buna inanırlar.

ruh hakkında söylenenler haricinde ekstra bir bilgiye sahip değiliz. ama biliyoruz ki insanın aslını oluşturan, görünen fiziki bedenden çok, görünmeyen ruhudur. ve bu ruh bu alemden yani madde aleminden olmadığı için bu alemin kurallarına da tabii değildir.

ruh zihin okuyabilir, insanların zihnine düşünce yerleştirebilir. bu olaya telepati denir.

ruh telepati haricinde ışınlanabilir, aynı anda birden fazla yerde bulunabilir. ve ruh tüm bunları letaif adı verilen parçaları sayesinde yapmaktadır.

çakraları daha önce duymuşsunuzdur. çakralar, bedende bulunan enerji noktalarıdır. bu bilgi uzakdoğu kökenlidir, hinduizm ve budizm kaynaklıdır. i̇slam da ise çakralara çok benzer olan letaifler anlatılır.
letaifler ruhun parçaları yani organları gibidir. nasıl ki her organın kendine has özelliği, görevi var ise letaifler de böyledir.

letaifler şu an düzgün bir şekilde çalışmamaktadır. çünkü günah işleyerek bunları kirletmemiz bir yana, şu an da ruh nefsin kontrolündedir. ruhu ibadetle güçlendirip nefsin kontrolünden çıkardığımız zaman ışınlanmak dahil tüm olağanüstü özellikleri kullanabileceğiz söylenmektedir.

tayyi mekan nasıl yapılır sorusunu sorduğunuzda şunu iyi bilmelisiniz ki benden tayyi mekan zikri, tayyi mekan esmaları, tayyi mekan suresi hatta ve hatta tayyi mekan duası gibi bir cevap alamayacaksınız. çünkü tayyi mekan bir kaç sure, esma, dua, zikir okumakla yapılamaz. ruhun nefsin esaretinden kurtulması gerekiyor ki tayyi mekan gerçekleştirebilsin. e ruhta bir kaç sure, dua vs. okumakla nefsin esiri olmaktan kurtulmaz. sizleri bu tarz yönlendiren insanlar konuyu bilmeyen, amiyane tabir ile cahil insanlardır.

bilmelisiniz ki tayyi mekan yapabilmek için 10-20-30 yıl gibi çoook uzun süreler harcayıp ruhunuzu geliştirmelisiniz. aksi taktirde söylenen diğer sözler sizleri avutmaktan, hayal satmaktan öteye geçmeyecektir.

bu kadar uzun süre bu konu için çaba harcayabilecek misiniz? hadi çabayı harcadınız. yapacağınız tüm ibadetleri tayyi mekan yani ışınlanmak için, o niyetle yapmamalısınız. eğer ibadeti tayyi mekan için yaparsanız 1 milyon yıl da ibadet etseniz yapamazsınız. farz ibadetler haricinde letaif zikri ve diğer nafile ibadetleri yaparak ruhunuzu güçlendirmelisiniz. tabii tüm bunları da "allah rızası" için, o'nun rızasını kazanmak için yapmalısınız. i̇şte tayyi mekan nasıl yapılır sorusunun gerçek cevabı budur..